Mediacje w sprawach alimentacyjnych
       

logo500jpg


Pewnie każdy z nas zastanawiał się jak szybko i skutecznie przeprowadzić postępowanie sądowe. Jak szybko osiągnąć korzystne dla siebie rozstrzygnięcie. Jak szybko zakończyć proces i wreszcie jak osiągnąć rozstrzygnięcie sporu, bez przeprowadzania drogi sądowej?

Wszystko co jest powyżej można osiągnąć za pomocą mediacji. Mediacji, która jest pozasądowym sposobem rozstrzygania sporów.

Instytucję mediacji należy podzielić na:

  • mediacje sądowe
  • mediacje umowne

Pierwsze z nich odbywają się na podstawie postanowienia sądu. Drugie, na podstawie umowy z mediatorem i skierowanego do mediatora wniosku o ich przeprowadzenie.
Sprawy mediacyjne, należy podzielić również tak samo jak postępowania przed sądem. Postępowania te prowadzone są w trybie procesowym jak i w trybie nieprocesowym. Stąd też nie można na podstawie umowy o mediacji o alimenty uzgadniać warunków ugody o kontakty z małoletnim. Wyjątkiem są tzw. mediacje "około-rozwodowe" gdzie można uzgodnić sposób rozstania się małżeństwa i zawrzeć w ugodzie warunki alimentów, kontaktów z małoletnimi dziećmi stron oraz podział majątku wspólnego. Zaznaczyć jednak należy, ze mediacją nie można uzgodnić samej instytucji rozwodu, gdyż orzeczenie w tej sprawie wydaje sąd, ustalając, że doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego, co wyłącznie uzasadnia orzeczenie rozwodu.
Mediacje sądowe, Mediacje umowne, mediator sądowy Warszawa, mediator sądowy Wołomin, Mediacje umowne Warszawa, Mediacje rodzinne Warszawa, mediator rodzinny Warszawa, mediacje gospodarcze Warszawa, mediator gospodarczy Warszawa, mediator rodzinny mazowieckie, mediator mazowieckie, ugody sądowe mazowieckie, mediator mazowieckie