Cennik

Mediacje rodzinne są instytucją rozwiązywania sporów na drodze pozasądowej i podlegają opłacie.
W przypadku skierowania na mediacje przez sąd opłata wynika z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.
Mediacje umowne podlegają opłacie, ustalonej pomiędzy mediatorem a stronami. O ile strony nie postanowią inaczej - ponoszą one opłatę solidarnie.

1. Opłata za otwarcie mediacji - 50zł
2. Opłata za postępowanie w sprawach majątkowych:

  • alimentacyjnych: 300zł do 31 sierpnia 2017 roku
  • o inną zapłatę: 4% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150zł)
  • podział majątku wspólnego 3% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 700zł)

3. Sprawy niemajątkowe:

  • około-rozwodowe: 300zł
  • kontakty z małoletnim: 250zł
  • inne: wg indywidualnych ustaleń
4. Na życzenie strony
  • sporządzenie wniosku o zatwierdzenie ugody: 100zł


Mediacje sądowe, Mediacje umowne, mediator sądowy Warszawa, mediator sądowy Wołomin, Mediacje umowne Warszawa, Mediacje rodzinne Warszawa, mediator rodzinny Warszawa, mediacje gospodarcze Warszawa, mediator gospodarczy Warszawa, mediator rodzinny mazowieckie, mediator mazowieckie, ugody sądowe mazowieckie, mediator mazowieckie