Rodzina 500+

M E D I A C J E

to pozasądowy sposób rozstrzygania sporów.

 

Ugoda zawarta przez mediatorem i zatwierdzona przez sąd, jest tytułem wykonawczym, równoznacznym z ugodą sądową. Proszę zapamiętać, że taka ugoda ma moc wyroku sądowego. Ugoda mediacyjna, z klauzulą wykonalności jest dokumentem, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Osoba samotnie wychowująca dziecko, ubiegająca się o świadczenie 500+ jest zobowiązana do przedłożenia tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Po zawarciu ugody, należy ją przesłać do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, gdzie sąd zatwierdzając ją – nada jej klauzulę wykonalności i będzie ona podstawą do wszczęcia ewentualnego postępowania egzekucyjnego a także jednym z załączników do wniosku o przyznanie świadczenia "500+".

 

                                                       

 

Celem ustalenia mediacji prosimy o kontakt:

tel. 22 400 39 49 (pn-pt: od 8:30-15:00)
lub sms o treści
MEDIACJE
na nr 796 189 603 - oddzwonimy!